Hormon wzrostu Wikipedia, wolna encyklopedia

Hormon wzrostu Wikipedia, wolna encyklopedia

Hormon wzrostu jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzrastania, somatotropinowej niedoczynności przysadki (SNP) oraz w przebiegu chorób takich jak zespół Turnera, zespół Pradera i Willego oraz przewlekła niewydolność nerek. Pobudzenie hormonu wzrostu u dzieci uzyskuje się poprzez wstrzykiwanie preparatów zawierających somatotropinę. Leczenie hormonem wzrostu u dzieci jest refundowane, a efekty leczenia i jego skuteczność jest zależna od celu podjętej terapii. Hormon wzrostu bez refundacji kosztuje nawet kilka tysięcy złotych.

  • Wydzielanie hormonu wzrostu zależy od płci, wieku, stanu odżywienia (BMI), pory dnia oraz wpływu innych hormonów.
  • Stąd, jeśli zachodzi podejrzenie niewłaściwego poziomu hormonu wzrostu u danej osoby, lekarz zleca wykonanie badania polegającego na pomiarze GH.
  • Kliny wkłada się do wnętrza butów, co jest niewidoczne i całkowicie wygodne.

Dodatkowo raz w roku zalecane jest wykonanie oznaczenia glukozy i insuliny na czczo, a pacjenci z podwyższonym ryzykiem pojawienia się cukrzycy powinni przeprowadzić doustny test obciążenia glukozą. Stężenie somatotropiny przyjmuje różne wartości w zależności od pory dnia, wieku, płci i stanu odżywienia organizmu. Wpływ na jej ilość we krwi ma także wysiłek fizyczny, stres, poziom glukozy, przyjmowane leki oraz inne hormony. Norma poziomu hormonu wzrostu dla dzieci wynosi ng/ml, a dla dorosłych 1-12 ng/ml. Laboratoria nie podają wartości referencyjnych podczas oznaczania GH – wyniki należy przedstawić lekarzowi prowadzącemu, który w interpretacji weźmie pod uwagę ogólny stan zdrowia, wiek i płeć pacjenta, a także wyniki innych badań.

Niedobór hormonu wzrostu – leczenie

Większe znaczenie w diagnostyce stanów niedoborowych i nadmiaru hormonu wzrostu mają testy oceniające rezerwę wydzielniczą przysadki w zakresie jego uwalniania – testy stymulacji. Po około 12 godzinach bez przyjmowania posiłku od pacjenta pobiera się próbkę krwi, a następnie podaje mu się doustnie roztwór glukozy lub dożylnie roztwór argininy lub insuliny. Kolejnym krokiem (w przypadku obu testów) jest monitorowanie wpływu zaaplikowanych substancji na somatotropinę poprzez badanie pobranych próbek krwi. Brak lub niedobór wydzielania hormonu wzrostu u dzieci prowadzi do karłowatości przysadkowej.

Wynik badania i normy poziomu hormonu wzrostu

Ten hormon ma swoją rolę w syntezie kwasów nukleinowych, poza tym wpływa na intensyfikację procesu dzielenia się komórek oraz na syntezę białek. Somatotropinowa niedoczynność przysadki (SNP) to niewystarczające dla płci iwieku wydzielanie hormonu https://thestartupgarage.com/follistatyna-344-jako-steroid-co-warto-wiedzie/ wzrostu przez komórki przysadki mózgowej. Mechanizm działania substancji leczniczej jest złożony, somatropina zwiększa stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I oraz białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu w osoczu.

Leki 75+

Lek może zmniejszać tolerancję glukozy oraz wrażliwość na insulinę. Podczas terapii może wystąpić konieczność dostosowania leczenia przeciwcukrzycowego. Treści z serwisu Medonet mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a jego lekarzem.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *